หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ หลักธรรมคำสอน ตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ได้สอนแนวทางการปฏิบัติตนเองให้ประสบความสำเร็จด้วยหลักการไม่ยุ่งยาก สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ดีทีเดียว มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 

  1. ฉันทะ คือ มีใจรักในงานที่ทำ

 

การที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ ลองมาดูจุดเริ่มต้นที่ง่ายๆ แต่สำคัญอย่างมาก คือการมีความสุขกับงานที่ทำอยู่ การจะมีความสุขกับงานได้นั้น ก็ต้องเริ่มจากงานที่คุณชอบทำก่อน เมื่อมีความชอบก็สามารถทำงานนั้นด้วยความสุขให้คุณลองสังเกตตัวเองดูว่า งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ทำแล้วรู้สึกมีความสุขและสนุกกับงานหรือไม่ หากไม่ชอบในงานที่ทำ ลองเปลี่ยนงานดู หรือไม่ก็มองหาจุดที่ชอบของงานแล้วขยายจุดที่ชอบให้เด่นชัดขึ้นคุณก็จะมีความสุขกับงานได้เอง

 

  1. วิริยะ คือ มุ่งมั่นทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย

 

แม้ว่าคุณจะชื่นชอบและรักในงานของคุณมากก็ตาม แต่ถ้าหากขาดสิ่งนี้ไปประตูสู่ประสบความสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นคือความขยันหมั่นเพียร บางครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกว่างานก็เยอะ แต่ผลัดวันก็ไม่มีวันเสร็จสักที ความขยันก็เหมือนบันไดที่พาคุณเดินไปสู่ความสำเร็จทีละขั้น ถึงแม้ว่ามันอาจจะเหนื่อย เมื่อยล้าบ้างค่อยๆ แต่ก็ทำให้คุณถึงจุดหมายของคุณได้

 

  1. จิตตะ คือ มีสมาธิและจดจ่อกับงานที่ทำอยู่

 

ในเวลาที่คุณทำงาน อาจมีเรื่องต่างๆ มารบกวนการทำงานของคุณ จนทำให้คุณไม่มีสมาธิในการทำงาน อาจมีจิตใจฟุ้งซ่านเอาแต่คิดเรื่องอื่น ทำให้ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับงานได้อย่างที่ควรจะเป็น และผลลัทธ์ที่ออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรอบคอบ และความใส่ใจในตัวงาน ทางแก้ก็คือตั้งสติ และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอยู่เสมอ

 

  1. วิมังสา คือ ทบทวนในงานที่ทำและพัฒนาต่อยอด

 

วิมังสาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำงาน แบบที่เราไม่สามารถขาดสิ่งนี้ไปได้นั่น คือปัญญา หรือความสามารถ ต่อให้เรารักในงานที่ทำอยู่ ขยันหมั่นเพียร ใจจดจ่อแค่ไหน แต่หากขาดการพินิจพิเคราะห์ ไตร่ตรอง ใช้สมองคิดให้รอบคอบ ก็อาจจะผิดพลาดได้ นอกจากนี้หลังจากที่ทำงานสำเร็จลุล่วงแล้ว ก็ควรมีการติดตามผลหลังจากนั้นเช่นกัน หากมีข้อผิดพลาดก็เรียนรู้จากสิ่งนั้น และปรับปรุงในครั้งต่อๆ ไป ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเอง

 

การนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า มาใช้กับการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันให้สำเร็จลุล่วงทุกอย่าง สามารถทำได้ไม่ยาก หากแต่ผู้ปฏิบัติมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ดังที่กล่าวมาแล้ว ก็นำมาปรับใช้ในการทำงานได้ทั้งสิ้น โดยให้มีการศึกษาธรรมะเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

 

 

ขอขอบคุณ : https://freechristiancontent.org

 

หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี

อ่านต่อ »
การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น

อ่านต่อ »
คำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อนำหลักธรรมนำทางชีวิต จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ดีจริงหรือ

คำสอนของพระพุทธเจ้า การใช้ชีวิตประจำวัน หากมีการนำหลักธรรม มาเป็นแนวทางจะช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้จริงหรือไม่ บทความนี้อยากให้คุณได้รู้จักกับวิธีการคิด

อ่านต่อ »
หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี

อ่านต่อ »
การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น

อ่านต่อ »
คำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อนำหลักธรรมนำทางชีวิต จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ดีจริงหรือ

คำสอนของพระพุทธเจ้า การใช้ชีวิตประจำวัน หากมีการนำหลักธรรม มาเป็นแนวทางจะช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้จริงหรือไม่ บทความนี้อยากให้คุณได้รู้จักกับวิธีการคิด

อ่านต่อ »