พระสงฆ์

พระสงฆ์ ผู้นำในการพัฒนาจิตวิญญาณ ของฆราวาสจริงหรือ

พระสงฆ์ ความศรัทธาในตัว พระสงฆ์ ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ด้วยความเชื่อของความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่ว่าพระสงฆ์คือเป็นสืบทอดพระพุทธศาสนา จะสังเกตุได้ว่าในอดีตพระสงฆ์จะเป็นผู้ที่มีความรู้จึงได้บวชเรียน แล้วก็มีการสอนหนังสือให้กับเด็กๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนวัด สำหรับผู้ที่ต้องการให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ จึงมีการส่งไปเรียนกับพระในวัด หลังจากนั้นพระสงฆ์ จึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านตลอดมา

พระสงฆ์ใช้วิธีใดสอนชาวบ้าน จึงทำให้มีความเชื่อแล้วสามารถปฏิบัติตาม

หากจะพูดถึงความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อพระภิกษุสงฆ์ จนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในความสงบได้นั้น ที่ผ่านมาได้มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นพระภิกษุผู้เคร่งการปฏิบัติในแนวทางการทำวิปัสสนากรรมฐาน หรือผู้ที่ปฏิบัติใจฝึกจิตตนเองดีแล้ว สามารถค้นพบกับแก่นธรรมของพระพุทธองค์ และสามารถนำมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นมีโอกาสรู้ได้ ซึ่งแนวทางการฝึกจิตนี้จะบอกได้จากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ส่วนใหญ่จะเห็นพระวัดป่า ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติสมถะกรรมฐาน การฝึกจิตด้วยสติปัฏฐาน 4 คือการรู้สติ รู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะจิต ไม่ว่าจะเป็นการกิน การเดิน การนั่ง และการนอน ก็ล้วนแต่สามารถกำหนดจิตให้สงบ ให้มีสติได้ทั้งสิ้น เมื่อพระอาจารย์รูปนี้ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว ชาวบ้านผู้ซึ่งยังเป็นผู้มีความรู้น้อยในด้านทางธรรม เมื่อได้เห็นพระรูปนี้ปฏิบัติมุ่งมั่นในการฝึกจิตเพื่อพัฒนาตนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ เพื่อขอฝึกจิตฝึกการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของพระภิกษุรูปนี้ด้วย ครั้นเมื่อชาวบ้านได้ทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อก็เกิดปิติสุข มีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูก ทำให้เกิดปัญญา สามารถแยกแยะดีชั่ว จากที่เคยประกอบอาชีพไม่สุจริต ก็เริ่มมองเห็นโทษของการทำไม่ดีที่ผ่านมา จึงตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง และได้พบว่าความสุขที่แท้จริงมันเกิดจากภายในจิตใจของตนเอง เกิดขึ้นด้วยภาวะจิตที่สงบนิ่งเยือกเย็น จนทำให้เกิดความปิติ ความสุขที่ต้องสัมผัสด้วยตัวเอง

เมื่อชาวบ้านรู้ซึ้งหลักของธรรมะจึงมีการชักชวนคนรู้จักให้เข้ามาฟังธรรมะกันมากขึ้น และเมื่อทุกคนได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธองค์โดยมีหลวงพ่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นี้ ได้ขยายออกไปมากขึ้นจนทำให้ผู้คนที่อยู่ไกลออกไป ต่างก็หลั่งไหลกันเข้ามาไม่ขาดสาย คนที่เคยฆ่าสัตว์ก็เลิกทำ เปลี่ยนมาทำสัมมาอาชีพ ก็ล้วนแต่ช่วยส่งเสริมให้มีความสุขทางกายและเจริญทางธรรมมากขึ้น จนปัจจุบันนี้ถึงแม้หลวงพ่อรูปนี้ได้จากโลกนี้ไปแล้ว แต่หลักธรรมคำสอนยังคงอยู่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ปฏิบัติตาม และนำมาใช้เป็นใบเบิกทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญกันทั่วหน้า

พระสงฆ์ในมุมมองของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากใครมองหาแบบไหน ก็มักจะเจอแบบนั้น แต่สำหรับผู้ที่คิดว่าจะต้องการพบพระสงฆ์ ที่มุ่งสอนให้ฆราวาสได้พัฒนาตนเอง ทั้งทางใจและพัฒนาความคิด ให้มีสติ และปัญญาในการดำเนินชีวิต ก็สามารถเลือกนำคำสั่งสอนมาปฏิบัติตนเองได้ ทั้งนี้ก็ต้องดูที่วัตรปฏิบัติน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาควบคู่กันไปด้วยเสมอ ซึ่งพระที่มีกิริยาสำรวม สงบเสงี่ยม ย่อมเป็นที่ยอมรับ และศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไป มากกว่าแน่นอน

ขอขอบคุณ : https://freechristiancontent.org

 

พิธีกรรม

รู้มั้ย ศาสนาสัมพันธ์กับชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันตาย

พิธีกรรม ชีวิตคนเรานั้นเกิดมาจากท้องแม่ ก็มีพิธีกรรมทางศาสนาเข้าเกี่ยวข้องอยู่ตลอดจนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนกระทั่งถึงวัยชรา

อ่านต่อ »
รู้ลมหายใจ

ชีวิตสั้นนัก ต้องรู้จักฝึกลมหายใจ

รู้ลมหายใจ ชีวิตคนเรานั้น มิอาจรู้ได้ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อใด การใช้ชีวิตในแต่ละวันจำเป็นต้องมีความตื่นรู้อยู่ทุกขณะ หากไม่ได้มีการรู้สติ

อ่านต่อ »
จิตวิญญาณ

จิตวิญญาณสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตอย่างไร

จิตวิญญาณ คนเราทุกคนบนโลกนี้ เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีดวงจิตวิญาณติดตัวมาตั้งแต่ครั้งปฏิสนธิในครรภ์ของคุณแม่ ครั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วได้รับการอบรมขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี

อ่านต่อ »
พิธีกรรม

รู้มั้ย ศาสนาสัมพันธ์กับชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันตาย

พิธีกรรม ชีวิตคนเรานั้นเกิดมาจากท้องแม่ ก็มีพิธีกรรมทางศาสนาเข้าเกี่ยวข้องอยู่ตลอดจนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนกระทั่งถึงวัยชรา

อ่านต่อ »
รู้ลมหายใจ

ชีวิตสั้นนัก ต้องรู้จักฝึกลมหายใจ

รู้ลมหายใจ ชีวิตคนเรานั้น มิอาจรู้ได้ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อใด การใช้ชีวิตในแต่ละวันจำเป็นต้องมีความตื่นรู้อยู่ทุกขณะ หากไม่ได้มีการรู้สติ

อ่านต่อ »
จิตวิญญาณ

จิตวิญญาณสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตอย่างไร

จิตวิญญาณ คนเราทุกคนบนโลกนี้ เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีดวงจิตวิญาณติดตัวมาตั้งแต่ครั้งปฏิสนธิในครรภ์ของคุณแม่ ครั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วได้รับการอบรมขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี

อ่านต่อ »