จิตวิญญาณ

จิตวิญญาณสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตอย่างไร

จิตวิญญาณ คนเราทุกคนบนโลกนี้ เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีดวงจิตวิญาณติดตัวมาตั้งแต่ครั้งปฏิสนธิในครรภ์ของคุณแม่ ครั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วได้รับการอบรมขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นดั่งเบ้าหลอมที่จะช่วยส่งเสริมให้กับบุตรหลานมีจิตวิญญาณที่มุ่งใฝ่ในทางที่ดี จนกระทั่งย่างเข้าสู่วัยรุ่นเมื่อถึงวัยที่สามารถใช้ความคิดของตนเองได้แล้ว แต่การดำเนินชีวิตก็ยังจำเป็นต้องมีแนวทางและยังต้องการผู้ใหญ่คอยชี้แนะอยู่เสมอ

จิตวิญญาณ ในชีวิตประจำวัน

จิตวิญญาณหรืออีกความหมายหนึ่งคือปัญญา หลายคนมีปัญญา จึงได้นำเรื่องราวของจิตวิญญาณกลับมาทำความรู้จักกับตนเองด้วยการค้นพบตัวตนที่แท้จริง ทำให้ได้มองเห็นคุณค่าและความงดงามของชีวิตตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกรักตัวเอง เข้าใจตนเอง ซาบซึ้งในคุณงามความดีที่ตัวเองได้กระทำ เมื่อเข้าใจในจุดนี้ได้ถ้วนถี่แล้ว ความรักจะเจริญงอกงามในจิตใจตนเอง และพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรัก ความปรารถนาดีต่อคนรอบข้าง ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็สามารถพบเห็นได้บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นความรักของคุณหมอ คุณพยาบาล เจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 อย่างสุดความสามารถ ถึงแม้เหน็ดเหนื่อยเพียงไหนก็ต้องทน โดยหวังเพียงว่าให้คนไข้ทุกคนได้รับความช่วยเหลือ และหายจากความเจ็บปวด

สำหรับบทบาทของชาวบ้าน การที่มีความรู้สึกดี และซาบซึ้งในความดีงามของตนเอง หลังจากได้สร้างคุณงามความดีมามากแล้ว ก็จะเป็นก้าวแรกของการสร้างความเคารพในตนเองขึ้นมา จึงทำให้เกิดความรู้สึกขลาดกลัวความชั่ว หรือสิ่งไม่ดี จึงพยายามตั้งใจสร้างแต่คุณงามความดี ด้วยความเชื่อมั่นและการมีศรัทธาต่อคุณค่า และคุณธรรมภายในตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้จะนำมาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรี และความภาคภูมิในความเป็นมนุษย์ที่พึงมี

นอกจากนี้การตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางจิตวิญญาณ และการนำเอาคุณธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิตถือเป็นสิ่งสำคัญ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกอันละเอียดอ่อนของชีวิตว่าทำงานอย่างไร จะช่วยทำให้คุณเข้าใจระบบของความคิดในจิตใจของตัวเอง พร้อมทั้งสามารถรู้วิธีที่จะจัดการกับความรู้สึก และอารมณ์ของตนเอง ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ไปในทิศทางที่ดี และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นอีกด้วย

การรู้ทุกการกระทำของตนเอง ไม่หลงลืมหรือละเลยสิ่งที่ควรกระทำ จึงเป็นวิธีการที่จิตวิญญาณขับเคลื่อนออกมาทางพลังงานความคิดให้เจ้าของตัวตนได้กระทำการดี ไม่ว่าการคิดดี พูดดี และการลงมือทำในสิ่งที่ดี ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ก็ล้วนแต่เป็นตัวช่วยส่งเสริมให้จิตวิญญาณมีความเจริญขึ้นและชีวิตของคุณก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้นั่นเอง

 

ขอขอบคุณ : https://freechristiancontent.org

 

พิธีกรรม

รู้มั้ย ศาสนาสัมพันธ์กับชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันตาย

พิธีกรรม ชีวิตคนเรานั้นเกิดมาจากท้องแม่ ก็มีพิธีกรรมทางศาสนาเข้าเกี่ยวข้องอยู่ตลอดจนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนกระทั่งถึงวัยชรา

อ่านต่อ »
พระสงฆ์

พระสงฆ์ ผู้นำในการพัฒนาจิตวิญญาณ ของฆราวาสจริงหรือ

พระสงฆ์ ความศรัทธาในตัว พระสงฆ์ ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ด้วยความเชื่อของความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่ว่าพระสงฆ์คือเป็นสืบทอดพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ »
รู้ลมหายใจ

ชีวิตสั้นนัก ต้องรู้จักฝึกลมหายใจ

รู้ลมหายใจ ชีวิตคนเรานั้น มิอาจรู้ได้ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อใด การใช้ชีวิตในแต่ละวันจำเป็นต้องมีความตื่นรู้อยู่ทุกขณะ หากไม่ได้มีการรู้สติ

อ่านต่อ »
พิธีกรรม

รู้มั้ย ศาสนาสัมพันธ์กับชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันตาย

พิธีกรรม ชีวิตคนเรานั้นเกิดมาจากท้องแม่ ก็มีพิธีกรรมทางศาสนาเข้าเกี่ยวข้องอยู่ตลอดจนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนกระทั่งถึงวัยชรา

อ่านต่อ »
พระสงฆ์

พระสงฆ์ ผู้นำในการพัฒนาจิตวิญญาณ ของฆราวาสจริงหรือ

พระสงฆ์ ความศรัทธาในตัว พระสงฆ์ ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ด้วยความเชื่อของความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่ว่าพระสงฆ์คือเป็นสืบทอดพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ »
รู้ลมหายใจ

ชีวิตสั้นนัก ต้องรู้จักฝึกลมหายใจ

รู้ลมหายใจ ชีวิตคนเรานั้น มิอาจรู้ได้ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อใด การใช้ชีวิตในแต่ละวันจำเป็นต้องมีความตื่นรู้อยู่ทุกขณะ หากไม่ได้มีการรู้สติ

อ่านต่อ »