คำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อนำหลักธรรมนำทางชีวิต จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ดีจริงหรือ

คำสอนของพระพุทธเจ้า การใช้ชีวิตประจำวัน หากมีการนำหลักธรรม มาเป็นแนวทางจะช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้จริงหรือไม่ บทความนี้อยากให้คุณได้รู้จักกับวิธีการคิด เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ด้วยหลัก คำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สามารถช่วยให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงได้ด้วยหลักเหล่านี้

ซึ่งปัญหาชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้ 2 ทาง คือ

 

  1. ปัญหาชีวิตเกิดจากปัจจัยภายนอก

สังคมที่มีปัญหาปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญอาจจะมีปัญหากระทบทำให้รายได้ของลดน้อยลง ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็มักจะมีการคนไม่ดีจากการลักขโมยเกิดขึ้นมากกว่าปกติ ล้วนแต่ผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 

  1. ปัญหาชีวิตเกิดจากปัจจัยภายใน

 

ปัจจัยภายในคือตัวเอง หรือเกิดจากจิตภายในทำให้เกิดปัญหา เรียกง่ายๆ ว่ากิเลส ซึ่งมีกิเลสที่สำคัญมีอยู่ 3 ตัว

 

-โลภะ ความอยากได้ อยากมี ความอยากเป็น มากกว่า

เดิมเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นก็ต้องมีการอยากได้ต่อไปไม่ต้องเหนื่อยดิ้นรนมากขึ้นในขณะที่บางคนแสวงหาทรัพย์ด้วยวิธีทุจริตโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเงินทองของหน่วยงานต่างๆ เมื่อเกิดกิเลสอยากได้มากขึ้นจึงได้กระทำการทุจริตอย่างแยบยลเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินมาเป็นของตน มีแล้วอยากได้เพิ่มอีกจนเกิดการทำผิดต้องรับโทษเมื่อถูกจับได้

 

การแก้โลภะ หรือความโลภ

วิธีที่จะช่วยแก้ความโลภได้คือ การรู้จักแบ่งปันให้สิ่งของให้แก่บุคคลอื่นเสียบ้างจะได้ลดความตระหนี่ลงได้ ช่วยลดกิเลส คือความโลภให้ลดน้อยลง

 

-โทสะ ความโกรธ ความคิดประทุษร้ายคนอื่น ความอาฆาตพยาบาทคนอื่น

การอยู่ร่วมกันย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาทุกคนย่อมเคยทำความผิดพลาดกันมาเกือบทุกคน ให้อภัยต่อกันจะได้ลดความอาฆาตพยาบาทลงได้ ชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้น

 

แก้โทสะ

มีเมตตาต่อกัน คิดช่วยให้คนอื่นมีความสุข มีความปรารถนาดีต่อคนอื่นให้มองคนอื่นในแง่ดีเสียบ้าง ควรให้อภัยซึ่งกันและกัน จะอยู่ที่ไหน ทำอะไร อยู่ร่วมกับใครก็จะมีแต่ความสุข เพราะเอาชนะโทสะด้วยตัวเองได้

 

-โมหะ ความเขลา

ความเขลาคือความไม่รู้ รู้ไม่จริง รู้ไม่แจ้ง ไม่ศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้แต่กลับหยิบยกบางถ้อยคำบางประโยคไปตีความหมายผิดๆ

 

แก้โมหะ ความเขลาความไม่ฉลาดด้วยการเจริญจิตภาวนา

ปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือการฝึกสมาธิ ท่านที่ฝึกสมาธิเป็นประจำ ซึ่งจะได้รับผล 3 อย่าง คือ มีสติ สมาธิ ปัญญา การฝึกสมาธิทำให้สติ ไม่หลงไม่ลืมง่าย อยากทราบเรื่องอะไรระลึกได้เสมอ รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ ไม่เผลอเรอ หรือทำบางอย่างอย่างขาดสติจนสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองและครอบครัวได้

 

แนวทางแก้ปัญหาด้วยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นแนวทางที่ผู้ปฏิบัติจริงได้พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถใช้แก้ปัญหาชีวิตได้ดีจริง หากใครสนใจให้ลองศึกษาธรรมะจากพระสงฆ์ผู้ที่เข้าถึงแก่นธรรมแล้ว และสามารถถ่ายทอดสื่อสารธรรมะให้ปุถุชนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ คุณก็จะได้พบกับหนทางสว่างของชีวิต และสามารถพิสูจน์ด้วยตนเองว่าธรรมะ สามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง

 

 

ขอขอบคุณ : https://freechristiancontent.org

 

หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ

อ่านต่อ »
หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี

อ่านต่อ »
การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น

อ่านต่อ »
หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ

อ่านต่อ »
หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี

อ่านต่อ »
การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น

อ่านต่อ »