การเวียนว่าย ตาย เกิด

การเวียนว่าย ตาย เกิดของมนุษย์ และสัตว์ มีที่มาอย่างไร

การเวียนว่าย ตาย เกิด ของมนุษย์ และสัตว์ มีที่มาอย่างไร

จุดเริ่มต้นของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไข่ของแม่ได้ผสมกับน้ำเชื้อของพ่อ จึงเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ สำหรับชีวิตของมนุษย์ตัวน้อยในครรภ์มารดา ที่กำลังก่อร่างขึ้นเป็นตัว ไม่ได้มีเพียงหัวใจที่เต้นอยู่เท่านั้น แต่ในการเกิดเป็นมนุษย์ ยังมีดวงจิตวิญญาณ ที่เคยเกิด แก่ เจ็บ และ ตาย เมื่อชดใช้กรรมในภพภูมิอื่นหมดแล้ว ยังได้อาศัยบุญที่เคยกระทำไว้ ได้มาอาศัยร่างทารกน้อย และเกิดในครอบครัวที่เหมาะสมกับบุญบารมีที่สั่งสมแต่อดีต ส่งผลให้ไปเกิดตามแรงบุญแรงกรรมที่ทำมา

 

ทำไมถึงได้เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวย

การเกิดของชีวิตคนหนึ่งชีวิต ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุมาจากบุญกรรมที่ทำร่วมกันมา เคยตั้งข้อ

สังเกตุกันบ้างไหม ว่าทำไมบางครอบครัวจึงได้ประสบแต่เคราะห์กรรมกันเกือบทั้งครอบครัว บางครั้งฐานะความเป็นอยู่ลำบากอยู่แล้ว ยังกลับต้องคอยพบแต่ปัญหามรสุมชีวิตกระหน่ำเข้ามาไม่ขาด

 

แต่ในขณะที่บางครอบครัวมีแต่ความรักใคร่กลมเกลียวของคนในครอบครัว มีความโชคดี ร่ำรวย จะทำธุรกิจการงานใดๆ ก็มีแต่ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ทั้งหมดนี้เกิดจากกรรมที่ได้กระทำร่วมกันมา เช่น ในอดีตบางครอบครัวอาจเคยร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์ เมื่อมีกรรมดีที่คล้ายๆ ก็อาจมาเกิดในครอบครัวเดียวกันได้เสวยผลแห่งกรรมดีร่วมกัน ชาตินี้จึงมีแต่ความสุขความเจริญ

 

สาเหตุเกิดจากอะไร ทำไมจึงทำให้ได้รับผลแบบนี้

ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้สอนให้คนกระทำความดี ละเว้นการประพฤติชั่ว โดยทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสำหรับฆราวาสไว้ 5 ข้อ หรือที่รู้จักกันว่าศีล 5 นั่นเอง

 

ทีนี้มาดูกันว่าทำไมคนเราจึงเกิดมาแล้วมีรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ ฐานะครอบครัวแตกต่างกัน คำตอบคือ กรรม นั่นเอง กรรมคือ การกระทำ หากทำกรรมดี ก็จะได้รับผลดี ใครทำกรรมไม่ดีไว้ ก็จะได้รับสิ่งไม่ดีอย่างไม่มีทางเลี่ยงได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า ปลูกถั่วก็จะได้รับผลของถั่ว ปลูกงาก็ได้รับเมล็ดงาฉันท์ใด จะให้เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกแปรเปลี่ยนไปเป็นอื่นไม่ได้ฉันท์นั้น

 

หลายคนสงสัย ชาตินี้ยังไม่เคยทำกรรมกับใครไว้เลย แต่ทำไมชีวิตไม่เจริญก้าวหน้า 

การที่หลายคนได้รับผลของกรรมที่เคยกระทำไว้ ให้ผลต่างกันในชาตินี้ ก็มีมูลเหตุมาจากกรรมในอดีต กับกรรมในชาติที่ผ่านมา  และเมื่อมารวมกรรมที่ทำในปัจจุบัน  ทำให้คนที่ทำกรรมดี ก็ได้รับผลของกรรมดีทำให้ชีวิตมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ได้มีโอกาสสร้างบุญต่อบุญให้ตัวเองอยู่สม่ำเสมอ หากมีกรรมในอดีตที่ไม่ดีอยู่บ้าง ก็ทำให้กรรมเก่ายังไม่มีโอกาสได้แสดงผล เพราะมีการทำบุญทำกุศลอยู่เนืองๆ จนกรรมที่ไม่ดีแสดงผลช้า

 

พระท่านเปรียบกรรมไม่ดีของแต่ละคนได้กับความเค็มของน้ำเกลือในแก้ว ถ้ามีการนำน้ำจืดหรือบุญหยดใส่ลงไปบ่อยๆ ทุกๆ วันๆ ละหยด สองหยด  จนความเค็มของน้ำก็อาจเจือจางลงไปได้ แต่น้ำในแก้วก็ยังคงมีความเค็มอยู่บ้าง แต่ไม่เข้มข้นเหมือนตอนที่ไม่ได้เติมน้ำแล้ว กรรมก็เหมือนกัน แต่กรรมทั้งดีและไม่ดี ที่คนได้กระทำแล้ว จะเกาะติดกับจิตวิญญาณของเจ้าของไปตลอด ไม่ว่าจะเกิดตายกี่ภพกี่ชาติ ก็ไม่มีวันหมดสิ้น

 

ฉะนั้นการที่ใครหลายคนขวนขวายความหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่เคยกระทำไว้ในอดีต ด้วยการเพียรทำแต่ความดี สร้างบุญกุศล การเสียสละแบ่งปัน การปราถนาดีต่อผู้อื่น จึงนับว่าเป็นหนทางแห่งการที่ช่วยให้จิตวิญญาณ ได้มีโอกาสพบกับความเจริญในเบื้องหน้า หรือหลังจากการตายไปแล้ว เมื่อมีการชดใช้กรรมจนครบ ก็อาจมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ เกิดในครอบครัวที่มีศีล มีความพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติ ที่สนับสนุนให้ได้กระทำความดี อีกทั้งยังได้เกิดในดินแดนที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง จะช่วยสนับให้ดวงจิตวิญญาณ มีโอกาสได้กลับมาอยู่ถูกที่ถูกเวลา อย่างเหมาะสมต่อไป

 

ขอขอบคุณ : https://freechristiancontent.org

วิธีก้าวผ่านความทุกข์ ที่เข้ามาในชีวิต ด้วยวิธีง่ายๆ

วิธีก้าวผ่านความทุกข์  คนเราเกิดมาทุกคนล้วนแต่ต้องเผชิญกับความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าความทุกข์นั้นจะเกิดจากตัวเอง หรือบุคคลอื่นก็ตาม หากไม่รู้จักวิธีการในการก้าวข้ามความทุกข์

อ่านต่อ »
การพลัดพราก

ทำใจอย่างไร ให้คลายทุกข์ ได้เร็ว เมื่อความพลัดพรากมาเยือน

การพลัดพราก จากคนที่รักจะต้องได้เกิดขึ้นกับทุกคน เป็นธรรมดาของโลก ขึ้นอยู่ว่าจะเร็วหรือช้าเท่านั้น การพลัดพรากที่ไม่มีใครเลี่ยงได้คือความตายของบุคคลในครอบครัว

อ่านต่อ »

งานบุญสาร์ทเดือนสิบ มีที่มาอย่างไร และทำไมต้องมีการชิงเปรต

งานบุญสาร์ทเดือนสิบ ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงการทำบุญ งานบุญสาร์ทเดือนสิบ สำหรับครอบครัวที่มีกำลังคนพร้อม ก็อาจมีการเตรียมปอกมะพร้าวเคี่ยวน้ำมัน

อ่านต่อ »

วิธีก้าวผ่านความทุกข์ ที่เข้ามาในชีวิต ด้วยวิธีง่ายๆ

วิธีก้าวผ่านความทุกข์  คนเราเกิดมาทุกคนล้วนแต่ต้องเผชิญกับความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าความทุกข์นั้นจะเกิดจากตัวเอง หรือบุคคลอื่นก็ตาม หากไม่รู้จักวิธีการในการก้าวข้ามความทุกข์

อ่านต่อ »
การพลัดพราก

ทำใจอย่างไร ให้คลายทุกข์ ได้เร็ว เมื่อความพลัดพรากมาเยือน

การพลัดพราก จากคนที่รักจะต้องได้เกิดขึ้นกับทุกคน เป็นธรรมดาของโลก ขึ้นอยู่ว่าจะเร็วหรือช้าเท่านั้น การพลัดพรากที่ไม่มีใครเลี่ยงได้คือความตายของบุคคลในครอบครัว

อ่านต่อ »

งานบุญสาร์ทเดือนสิบ มีที่มาอย่างไร และทำไมต้องมีการชิงเปรต

งานบุญสาร์ทเดือนสิบ ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงการทำบุญ งานบุญสาร์ทเดือนสิบ สำหรับครอบครัวที่มีกำลังคนพร้อม ก็อาจมีการเตรียมปอกมะพร้าวเคี่ยวน้ำมัน

อ่านต่อ »