ข่าวเด่น
หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ

อ่านต่อ »
หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี

อ่านต่อ »
การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น

อ่านต่อ »
คำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อนำหลักธรรมนำทางชีวิต จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ดีจริงหรือ

คำสอนของพระพุทธเจ้า การใช้ชีวิตประจำวัน หากมีการนำหลักธรรม มาเป็นแนวทางจะช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้จริงหรือไม่ บทความนี้อยากให้คุณได้รู้จักกับวิธีการคิด

อ่านต่อ »
พิธีกรรม

รู้มั้ย ศาสนาสัมพันธ์กับชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันตาย

พิธีกรรม ชีวิตคนเรานั้นเกิดมาจากท้องแม่ ก็มีพิธีกรรมทางศาสนาเข้าเกี่ยวข้องอยู่ตลอดจนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนกระทั่งถึงวัยชรา

อ่านต่อ »
หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีเรื่องใดบ้าง

หลักธรรมคำสอน หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานนอกจากจะใช้ความสามารถเฉพาะทาง ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ

อ่านต่อ »
หลักคุณธรรม

หลักคุณธรรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ทุกคนควรจะต้องมีประจำใจ

หลักคุณธรรม เกิดเป็นมนุษย์จะมีข้อแตกต่างจากสัตว์อื่น คือการคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีศีลธรรมอันดีงามในการใช้ชีวิต และการทำงานที่ทุกคนต้องมี

อ่านต่อ »
การจัดระเบียบสังคม

ศาสนากับการจัดระเบียบสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ ควรทำอย่างไรบ้าง

การจัดระเบียบสังคม  เป็นการจัดระเบียบอย่างมีระบบด้วยการวางรูปแบบของพฤติกรรมของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในอดีตการที่จะรวบรวบรวมผู้คน ให้มาอยู่ในปกครองได้ดีนั้น

อ่านต่อ »
คำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อนำหลักธรรมนำทางชีวิต จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ดีจริงหรือ

คำสอนของพระพุทธเจ้า การใช้ชีวิตประจำวัน หากมีการนำหลักธรรม มาเป็นแนวทางจะช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้จริงหรือไม่ บทความนี้อยากให้คุณได้รู้จักกับวิธีการคิด

อ่านต่อ »
พิธีกรรม

รู้มั้ย ศาสนาสัมพันธ์กับชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันตาย

พิธีกรรม ชีวิตคนเรานั้นเกิดมาจากท้องแม่ ก็มีพิธีกรรมทางศาสนาเข้าเกี่ยวข้องอยู่ตลอดจนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนกระทั่งถึงวัยชรา

อ่านต่อ »

สังคมในยุคปัจจุบัน การปรับตัวและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สังคมไทย

ก่อนอื่นเราจะต้องยอมรับก่อนเลยว่า สังคมในยุคปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนไป จากในสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการใช้ชีวิต เรื่องของการสื่อสาร ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอน เมื่อทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมีคือ การปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วม กับสังคมได้อย่างสงบสุข หลายคนอาจจะมองว่าการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคม ได้อย่างสงบสุขนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากเช่นกัน เพราะหากทุกคนเปิดใจให้กว้าง มองโลกให้กว้างมากขึ้น การปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมยุคปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องยาก และผลตอบรับที่จะได้มาก็คือ ความสุขที่เราไม่ต้องหาจากที่ไหน นั่นก็เพราะว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเอง ซึ่งเราจะพาคุณไปดูความแตกต่างของ สังคมไทย ในอดีตและสังคมไทยในปัจจุบันว่า เป็นอย่างไร

สังคมไทย ในอดีต

หากเราย้อนมองกลับไปเมื่อสมัยก่อน สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจน ที่เกิดขึ้นในสังคม ก็คือ สังคมในสมัยก่อนนั้น สามารถอยู่กันอย่างสงบสุข ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบถ้อยที ถ้อยอาศัยกันเลยก็ว่าได้ 

ดังนั้น สังคมในสมัยก่อนจึงเป็นสังคมที่ ค่อนข้างจะมีความสุข เพราะหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่างต่างเกิดขึ้นจากความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน ทำให้ในสมัยน้อยมากที่จะเกิดปัญหาในสังคม นั่นก็เพราะว่า สังคมโดยส่วนใหญ่ตั้งตน ให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม จึงทำให้สังคมไทย ในอดีตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

สังคมไทย ในยุคปัจจุบัน

เมื่อกาลเวลา ยุคสมัยมีการเปลี่ยนไปในหลาย ๆ ด้าน สังคมไทยก็มีการเปลี่ยนไป อย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน ปัจจุบันสังคมไทย อยู่ในยุคโลกภิวัฒน์เลยก็ว่าได้ ซึ่งสิ่งที่เราเห็นความ แตกต่างจากสังคมในสมัยก่อน นั่นก็คือ ปัญหาทางสังคม เรียกว่าเป็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบในหลายด้านอีกด้วย และแน่นอนเลยว่า เมื่อปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับ หลาย ๆ ด้าน ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น นั่นก็คือ การพัฒนาทางสังคม ที่ไม่ยั่งยืน เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ยิ่งมีความก้าวหน้ามากเท่าไหร่ ความเจริญด้านวัตถุ ก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลต่อสภาพจิตใจ จนเกิดเป็นปัญหา ทางสังคมที่คนส่วนใหญ่ มักจะมีความเห็นแก่ตัว หวังเพียงผลประโยชน์ของตนเองมากกว่า ส่วนรวม ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยว่า ทำไมสังคมไทย ในยุคปัจจุบันจึง ไม่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือ สังคมกลับ เกิดความขัดแย้งกันตลอดเวลา จนกลายเป็นเรื่องราว ที่กระทบต่อจิตใจเป็นอย่างมาก

การปรับตัวในยุคนี้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า ยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่หลายอย่างมีการพัฒนามากขึ้น อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้เราสามารถ มองเห็นสังคมได้กว้างขึ้น การใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคม ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการวิวัฒน์ของโลก ดังนั้นแล้ว ไม่ว่าสังคมไทย จะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตาม ทุกคนจะต้องรู้จัก เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างดีที่สุด รู้จักการใช้เหตุผลเป็นหลัก ในการดำรงชีวิต หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ หรือ ความเห็นแก่เห็นตัว เข้าหาสังคมเพียงแค่นี้ การมีชีวิตอยู่ในสังคม ก็จะมีความสุขและมีความสงบสุข ได้อย่างแน่นอน

ศาสนากับสังคมและจิตวิญญาณ

ศาสนากับสังคม ไปสิ่งที่อยู่คู่กันมาเป็นเวลายาวนาน มาก ๆ ซึ่งสังคมไทยเรา โดยส่วนใหญ่จะมองว่าศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันได้ อย่างสงบสุขมากที่สุด และหากทุกคนดำรงชีวิต ในสังคมด้วยศีลธรรมอันดีงาม อยู่ตลอดเวลา และด้วยจิตวิญญาณ ของความเป็นมนุษย์ เราเชื่อว่าทุกคน จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ในได้อย่างมีความสุขมากที่สุดอย่างแน่นอน แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อย ที่เลือกจะไม่มีศาสนา แต่คนเหล่านั้น ก็ยังคงยึดความดีเป็นหลัก มองเห็นประโยชน์ ของส่วนรวม ด้วยจิตวิญญาณ ของความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน จึงทำให้สังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ

แนวโน้มสังคมไทยในอนาคต

หากจะพูดถึง แนวโน้มสังคมในอนาคต โดยมองจาก เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันตอนนี้ คิดว่าหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างคง ไม่เลวร้าย อย่างที่หลายคนคิด อย่างแน่นอน เพราะเราเชื่อว่า ปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ในตอนนี้ สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ เพียงแค่ อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ และเราก็ยังคงเชื่อว่า ไม่ว่าสังคมไทย เราจะเกิดเรื่องราวร้าย ๆ อะไรก็ตาม  ทุกคนก็ยังคงใช้ชีวิตร่วมกันได้ แม้ว่าจะเกิดปัญหา บ้างก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม หากสังคมมีความเข้าใจ ซึ่งกันและกันมากขึ้น ทุกคนจะสามารถ อยู่ร่วมกันได้ อย่างสงบแน่นอน และปัญหาด้านสังคม ก็จะลดน้อยลง

ปัจจุบัน ด้วยความวุ่นวาย ทั้งด้านการเมือง และเรื่องของ โรคร้าย โควิด-19 ทำให้ หลายคนเกิดความเครียด ในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งแน่นอน ปัญหาเหล่านี้ถือ เป็นปัญหาที่ทุกคน ต้องเผชิญกับมันอีกเป็นเวลานาน แต่หากเราจมปลัก มากจนเกินไป การใช้ชีวิต ในสังคมก็จะไม่มีความสุข และไม่มีความสงบ ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้ คือ เปิดใจให้กว้าง และยอมรับ ที่จะปรับตัว กับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ได้ เพียงแค่นี้ เราก็สามารถใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่าง สงบสุขได้แล้ว